Chủ Nhật, Ngày 09 tháng 08 năm 2020

Links

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
 
1. Tên công ty:
 
Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
Tiếng Anh: NORTH-WEST ELECTRIC INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT-STOCK COMPANY
Tên viết tắt: NEDEN.,JSC
 
2. Địa chỉ: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
 
3. Điện thoại / Fax: 0212.6265095 / 0212.6265097
 
4. Giấy phép đăng ký kinh doanh:
Số 5500271984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 16/6/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 05/07/2018.
 
5. Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất và kinh doanh điện năng;
- Xây  lắp các công  trình dân dụng, công nghiệp và các công trình hạ tầng khác;
- Đầu tư xây dựng các công trình thuỷ điện;
- Tư vấn xây dựng các công trình điện; 
- Kinh doanh bất động sản, nhà ở và văn phòng cho thuê;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng…..
 
6. Vốn điều lệ: 405.000.000.000 đồng (Bốn trăm linh năm tỷ đồng Việt Nam).
 
7. Người đại diện theo pháp luật của Công tyÔng Đỗ Quang Lợi, Tổng Giám đốc. 
 
8. Các cổ đông sáng lập:
- Công ty CP Sông Đà 5.
- Công ty CP Sông Đà 10.
- Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).
- Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC).
- Công ty CP Thuỷ điện Nậm Chiến.
- Công ty CP Someco Sông Đà.
- Công ty Vinacapital Investment Management Ltd (VINACAPITAL).